Mame Ngor Diassaka charge OUSMANE Sonko “Ay toulou diambour la…” “Danma Saga Bama nagam wayé…“

96

Mame Ngor Diassaka charge OUSMANE Sonko “Ay toulou diambour la…” “Danma Saga Bama nagam wayé…“