Me El Hadji Diouf s’adresse à Sonko : « Na nangou dam, mo lal wala laloul, mo niam wala niamoul… » (vidéo)

831

Me El Hadji Diouf s’adresse à Sonko : « Na nangou dam, mo lal wala laloul, mo niam wala niamoul… » (vidéo)